FaR – Fysisk Aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod vars syfte är att främja din fysiska aktivitet under längre tid för att nå en bättre livskvalitet. Det innebär att du som patient får ett recept på fysisk aktivitet som är anpassat och framtaget av dig i samråd med din fysioterapeut. Det kan handla om allt från dagliga promenader till gymträning några gånger i veckan. Om du behöver gymträning kan du på flera ställe köpa ett gymkort till reducerat pris. Du har då möjlighet att sköta din rehabilitering mer på egen hand och komma på kontroller hos din fysioterapeut vid behov. FaR följs upp och utvärderas genom olika metoder som bestäms i samråd med din fysioterapeut.