Elektrisk stimulering

Elektriskt stimulering (NMES) används dels som smärtlindring samt för att stimulera en muskel till förbättrad aktivitet. Det används ofta i samband med skador av olika slag både akut och efter olika operationer. Elektroderna hjälper till att aktivera flera muskelfibrer än kroppen klarar av att aktivera själv vilket ger en ökad styrka och förbättrad aktivitet.