Gunilla

gunilla@primafysik.se 0706949944

Leg fysioterapeut/sjukgymnast sedan 1991

Arbetar främst med barn, ungdomar och vuxna med motions- och idrottsskador. Rygg-, led- och muskelbesvär, rehabilitering efter fraktur/ledkirurgi samt besvär vid graviditet. Jag arbetar även med beteendeförändringar inom fysisk aktivitet.

Har nära samarbete med Capio Artro Clinic och flera privatpraktiserande ortopeder samt ett stort kontaktnät av andra vårdgivare. Jag jobbar med skadeprevention och rehabilitering vid skada tillsammans med flera idrottsklubbar.

Behandlingsmetoder som jag använder efter undersökning och funktionsanalys är t.ex. specifik rehabiliteringsträning, manuell ledmobilisering, nervmobilisering, neuromotorisk träning, akupunktur, NMES och TENS (elektrisk muskel-och smärtbehandling) och ergonomisk rådgivning.

Jag hjälper dig att komma tillbaka till den fysiska aktivitet och nivå du vill klara efter en skada, allt ifrån motion till elit.

Gunilla Richardson
Leg sjukgymnast/ fysioterapeut BSc
Ortopedisk manuell terapi, OMT 2
McKenzie MDT cred examen
Idrottsmedicin
Barn och ungdomar
Akupunktur
Certifierad instruktör medicinsk yoga
070-6949944

Kontakta Gunilla

E-Post